Digitalisering af vandstandsmåling og skybrudssikring i Mølleåen

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Digitalisering af vandstandsmåling og skybrudssikring i Mølleåen
Projektemner Klima, Natur og Miljø
Tovholder Jakob Jespersen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Medvirkende organisationer Lyngby-Taarbæk Kommune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune
Netværk LoRaWAN
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter
Systemer
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Tværkommunalt digitalisering af vandstandsmålinger og investering i LoRaWAN netværk ved Mølleåen. Del af 'Sikker og Anvendt Data' (SAND) Gate 21.
Projektperiode
Kontaktperson Jakob Jespersen, Klimakoordinator, Lyngby-Taarbæk Kommune

jakoj@ltk.dk

Mere info https://www.gate21.dk/sikker-og-anvendt-data/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

I dag overvåges Mølleåen i Lyngby-Taarbæk af 6 forskellige ejere på 5 forskellige lokationer, som gør det på hver deres måde. Hver ejer har deres målinger, fra håndskrevne registreringer til elektronisk registrering via mobilnet. Dette kræver mange ressourcer, og giver ikke et optimalt overblik, samt kan være en forsinkende faktor i beredskabet, i tilfælde af oversvømmelser, forurening o.lign.

Kommunen har derfor et ønske om en mere ensartet og mere detaljeret digital overvågning, herunder 9 nye målepunkter, så der fås mere valide og hurtige data til at kalibrere vandløbsmodellen for Mølleåen, samt skabe bedre skybrudssikring.

Med et bedre overblik vil man også kunne informere borgerne bedre om Mølleåens tilstand. Mølleåen går tværs gennem hele Lyngby-Taarbæk kommune, så den nødvendige LoRaWAN maste-infrastruktur for at kunne opfange signalerne fra åen vil dække hele kommunen, hvorfor efterfølgende initiativer inden for andre områder ikke vil kræve nye signalmodtagere. Vandstands-projektet kan således være det projekt, hvis infrastruktur kan igangsætte en LoRaWAN bølge i forvaltningen/kommunen Den komplicerede ejerstruktur gør endvidere, at hvis vi kan få dette projekt til at blive en succes, "only the sky is the limit" !

Der forventes en omfattende ressourcebesparelse blandt de ejere, som aflæser målere manuelt, og mindre økonomiske besparelser ift. de øvrige målerteknologier der pt anvendes. – samt en betragtelig ressourcebesparelse i administrationen inden for Mølleå-samarbejdet.

Der forventes en effektivisering af beredskabet i form af korttids-interval data og mere detaljerede data fra flere målepunkter. LoRaWAN-signalmodtager Infrastrukturen skabt i dette projekt, vil dække hele kommunen, og vil derfor skabe en effektivisering i form af en en-gangs investering ift. øvrige LoRaWAN projekter som vil kunne bruge infrastrukturen.

Data

  1. Meteorologiske data
  2. Vandstandsdata fra ejerkredsen
  3. Statens Vandstands og vandførings målinger
  4. Udledningsdata fra Lyngby Taarbæk Forsyning

Erfaringer, tips & tricks