Digitalisering af vandstandsmålinger i Værebro Å-systemet

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Digitalisering af vandstandsmålinger i Værebro Å-systemet
Projektemner Klima, Natur og Miljø
Tovholder
Medvirkende organisationer Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Roskilde Kommune
Netværk LoRaWAN
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter Decentlab ultrasonic distance / level sensor
Systemer Loraserver, PostgreSQL, hydrometri.dk
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Tværkommunal digitalisering af vandstandsmålinger. Del af 'Sikker og Anvendt Data (SAnD), Gate 21.
Projektperiode
Kontaktperson
Mere info https://www.gate21.dk/sikker-og-anvendt-data/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

Casen tager udgangspunkt i Værebro Å-systemet og andre nærtliggende vandløb hvor der er et ønske om at et fælles digitalt overblik over vandstand og vandføring i de forskellige vandoplande. Ballerup og Egedal Kommune har derfor et ønske om en mere ensartet og mere detaljeret digital overvågning, så der kan indsamles mere valide, kontinuerlige og aktuelle data, der kan være med til at kvalificere en hydraulisk model, der kan kortlægge hvor og hvor hårdt åen er belastet, særlige kendetegn for specifikke vandløb.

Casen tager udgangspunkt i Værebro Å-systemet og andre nærtliggende vandløb hvor der er et ønske om at et fælles digitalt overblik over vandstand og vandføring i de forskellige vandoplande. Ballerup og Egedal Kommune har derfor et ønske om en mere ensartet og mere detaljeret digital overvågning, så der kan indsamles mere valide, kontinuerlige og aktuelle data, der kan være med til at kvalificere en hydraulisk model, der kan kortlægge hvor og hvor hårdt åen er belastet, særlige kendetegn for specifikke vandløb.

Projektet har til formål at etablere et målenet af sensorer implementeret i en løsning, som leverer moniteringsdata (bl.a. vandstande) til at overvåge forholdene i et udvalgt vandopland og stille disse data til rådighed for optimering af den regionale, kommunale og forsyningsmæssige drift af afløbssystemet. Projektets slutleverance er således et sæt og her kaldet en ”stak” af metoder, standarder og teknologi som er illustreret i nedenstående figur Sparet arbejdstid og driftsudgifter, samt bedre skybrudssikring. Derudover vil casen også kunne give os et bedre datagrundlag til kommunens store projekt om omlægningen af Stenløse Å. Casen skal udmunde i et databaseret input til nogle af disse opgaver. Der forventes en effektivisering af beredskabet i form af real-time data og mere detaljerede data fra flere målepunkter.

Data

Eksisterende Data

  • Meteorologiske data
  • Vandstandsdata
  • Statens vandstands og- vandføringsmålinger
  • Udledningsdata fra Måløv Rens

Nye Data

  1. Måling af vandstand med ”konventionelt” udstyr (radar eller tryksensor)
  2. Måling af vandstand med IoT sensorer for at teste denne type udstyr
  3. Måling af strømhastighed
  4. Vandkvalitet med IoT sensorer
  5. Lokale vejrstationer i samarbejde med lokale virksomheder

Erfaringer, tips & tricks

  • Ballerup Kommune er pr(juni 2020) ved at teste denne fra Decentlab af. Devicet kører på Cibicoms netværk med output til node-red og videre til postgres-database. Næste skridt er visualisering og deling af data.

- Danny Morck 24-06-2020