Kan data optimere arealudnyttelsen?

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Kan data optimere arealudnyttelsen?
Projektemner Bygninger, Energi
Tovholder
Medvirkende organisationer Gate 21, Region Hovedstaden, SNC-Lavalin Atkins
Netværk Sigfox, LoRaWAN, 4G
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter Parametric, Hallmonitor, Ascoel PIR Infrared Sensor
Systemer
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Projektet arbejder med at forbedre arealudnyttelse og energioptimering i kommunens bygninger ved at holde sensormåling af antal gæster holdes op mod bookingdata. Projektet er en del af 'Den Regionale Datahub i Gate 21'.
Projektperiode
Kontaktperson
Mere info https://denregionaledatahub.dk/temaer/driftsoptimering/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

Kommunerne ejer en stor bygningsmasse, som benyttes til mange forskellige formål f.eks. arbejdspladser til medarbejdere, mødelokaler, kultur- og fritidsaktiviteter, skoler, plejehjem m.m.

Denne prototype har sat sig for at undersøge om arealudnyttelsen kan optimeres både i forhold til benyttelse og i forhold til energiforbrug. Udgangspunktet har været et par kommunale haller samt nogle mødelokaler i de to kommuner, der deltog i projektet. Via opsætning af en række sensorer og ved at sammenholde data fra disse med bl.a. bookingdata skabes der et overblik over den faktiske benyttelse. Et overblik som efterfølgende kan anvendes som et kvalificeret grundlag for tildeling af lokaler mellem foreninger. Når disse data kombineres med forbrugsdata, skabes et samlet overblik over arealudnyttelsen og potentialer for energioptimering.

Overblikket er udviklet i Power BI og der er lagt stor vægt på brugervenlighed.

Udfordring

Hvordan kan vi optimere den kommunale arealudnyttelse ved brug af data?

Gevinster, bidrag og resultater

Prototypen giver følgende gevinster:

  • Bedre overblik og planlægning på tværs af forvaltninger
  • Energioptimering
  • Bedre beslutnings-grundlag
  • Bedre service overfor borgerne

Data anvendt i projektet

  • Sensordata
  • Energidata
  • Bookingdata
  • Økonomidata
  • Ejendomsdata

Udfordringer

  • Beskyttelse af kameraet, så det ikke rammes af bolde og slås "løs", så det ikke kan optage/fungere.

Efterfølgende har firmaet og andre haller arbejdet på at opsætte et form for net, der kan beskytte kameraet.

Sammenhænge til andre tiltag & mere dokumentation

Projektet er en del af paraplyprojektet 'Den Regionale Datahub': https://denregionaledatahub.dk/temaer/driftsoptimering/

Erfaringer, tips & tricks

Kameraløsningen kan tælle hvor mange personer, der er i et rum, hvilket giver en rigtig god viden. I dette tilfælde anvendtes Webitall's Hallmonitor, som blev opsat i hallerne. Kameraerne skal placeres højt oppe, så de har et godt udsyn og ikke rammes af bolde eller lignende. Kameraløsningen er GDPR-compliant. Efter projektet er afsluttet, har firmaet fået udviklet en revisorerklæring på produktets compliance.