Om IoT wiki

Fra IoTwiki
Version fra 15. nov 2019, 14:37 af Anne (diskussion | bidrag) Anne (diskussion | bidrag) (Flyttede formål og indholdsbeskrivelse fra forside)

(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Oversigt over Wikiens opbygning. De sorte linjer viser sammenkoblingen mellem wikiens forskellige sider.

Formål

Wikien er tænkt som en vidensdelingsplatform, hvor kommuner nemt og uformelt kan dele viden om deres IoT-projekter. Princippet er, at alle godkendte brugere kan oprette sider, tilføje information eller rette informationer på siden. Rettelser skal altså ikke godkendes, før de lægges op, men alle har derimod mulighed for at rette og tilføje i andres materiale. Med andre ord, er det altså kommunernes egen hjemmeside, hvor kommunale medarbejdere kan dele den viden om IoT med hinanden.
I modsætning til eksisterende IoT projekt hjemmesider (KL’s smarterdenmark.dk, denreginaledatahub.dk) er der i wikien fokus på mere konkret information om de sensorprodukter, netværkskonstellationer mm. der er blevet brugt i casen, og på de case-specifikke erfaringer man har gjort sig ved hands-on arbejde med IoT. En af hensigterne med siden er især også at dele de værdifulde erfaringer de forskellige kommuner har gjort sig med sensorer, smalbåndsnetværk, og dataindsamling i deres egne IoT projekter. Nogle kommuner har måske fået tilrettet en sensor til et specifikt formål hos en bestemt leverandør. Nogle kommuner har måske erfaret, at et bestemt sensorprodukt egner sig godt til indsamling af en form for data, men mindre godt til en anden form for data. En kommune har måske nået frem til en god netværkskonstellation, med specifikke gateways og smalbånds netværk, som giver god dækning i hele kommunen. Alt sammen information, som andre kommuner kunne lære af. Intentionen er, at kommunerne med denne WIKI-side kan:

  • Dele ressourcer mere effektivt og bygge videre på hinandens erfaringer.
  • Få et bedre overblik over eksisterende løsninger, sensorer og leverandører.
  • Få indblik i, hvilke IoT projekter andre kommuner har arbejdet med, hvilke erfaringer de har gjort sig, samt hvilke IoT sensorer og netværkskonstellationer de har arbejdet med.
  • Skabe et forum, hvor kommunale medarbejdere mere målrettet kan kontakte medarbejdere i andre kommuner med henblik på at få hjælp til egne lignende projekter.

Indhold

På figuren til højre ses et overblik over sidens opbygning. Siden indeholder overordnet 3 former for informationer: Case beskrivelser (adgang via. IoT områder), oplysninger om organisationer (heriblandt kommuner og leverandører) samt oplysninger om Teknologier (sensorer og IoT netværk). Overskrifter med fed angiver en kategori(mobilitet, driftsoptimering etc.), hvor overskrifter med normal tykkelse angiver sider på wikien (LoRaWan, Sigfox etc.).

Samtlige case-beskrivelser er kategoriseret efter hvilke IoT Områder de beskæftiger sig med (mobilitet, klimasikring mm.). Hver case indeholder informationer om, hvilken kommune som ejer projektet, hvilke sensorprodukter og IoT-netværk der er blevet brugt i projektet. WIKI-formatet gør det nemt at forbinde sider til hinanden. Dvs. at man nemt kan danne sig et overblik over en bestemt kommunes cases, hvilke set-up af IoT-netværk der bruges i kommunerne, eller hvilke cases et bestemt sensorprodukt er blevet brugt i.

Hvordan bidrager jeg?

Når man skal redigere i en Wiki bruger man en speciel formatering, som godt kan virke lidt angstprovokerende ved første øjekast. Oppe i hjørnet af siderne er der en Redigér knap som giver adgang til den bagvedliggende wiki tekst. Hvis du vil redigere en side er det vejen ind. Du kan bruge knappen forhåndsvisning, hvis du vil se dine rettelser i "normal" tilstand inden du gemmer.