Traffic Intelligence - Intelligent trafiktælling

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Traffic Intelligence - Intelligent trafiktælling
Projektemner Transport og Mobilitet
Tovholder Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, Vallensbæk Kommune
Medvirkende organisationer Frederiksberg Kommune, Egedal Kommune, Herlev Kommune, Glostrup Kommune, Gladsaxe Kommune, Vallensbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune
Netværk
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter
Systemer
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Sensor/kamera-baseret trafiktælling som alternativ til spoletælling og radar. Del af 'Sikker og Anvendt Data' (SAnD) Gate 21.

Anvendelse af forskellige typer af sensor- og netværksteknologier til indsamling af trafiktællinger og mobilitetsanalyser.

Projektperiode 2019-2021 - dog fortsætter mange af projekterne / overgår til drift
Kontaktperson Vallensbæk Kommune: Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe

Helsingør Kommune: Anne Marie Findsen Frederiksberg Kommune: Camilla Føns Mortensen Gladsaxe Kommune: Anne Stougaard & Oskar Wodschou Theilmann Mule Herlev Kommune: Rudersdal Kommune:

Mere info https://www.gate21.dk/sikker-og-anvendt-data/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

Opsamling af trafikdata – opdelt i typer af trafikanter – baseret på brug af trafiksensorer og/eller kameraer koblet på et relevant netværk som fx LoraWan så vi kan få valide data for den reelle trafik / det aktuelle trafikarbejde. Samarbejdet i casen indeholder som minimum opsætning af et sensor/kamera-baseret alternativ til spoletælling og radar.

Problemstilling

Den overordnet problemstilling i projektet er manglende datagrundlag til at arbejde med mobilitetstiltag – fx at arbejde med at få trafikanter til at træffe andre valg (ruter/transportmidler), samt at arbejde med trafikplanlægning og byudvikling generelt.

Gevinster, bidrag og resultater

Casen forventes ikke at bidrage til effektivisering, men til strategiske mål om at ændre på trafikmønstre eller borgeradfærd. Det forventes at data vil skabe mulighed for at følge en aktuelle trafik og give mulighed at designe relevante tiltag – på tværs af kommuner og efterfølgende have mulighed for at måle effekten, herunder eventuelt også CO2 belastningen.

Resultater

 • 4 – 5 konkrete tekniske løsninger til at foretage intelligente trafiktællinger
 • Et løsningskatalog, der gennemgår fordele og ulemper ved løsningen, samt samler op på læringen fra projektet, herunder; pris, viden til udbud (krav), viden om governance, ærlighed om negative erfaringer, beskrivelse af driftsetup, viden om sikkerhed (afklaring af løsningernes compliance ift. GDPR, tjek af dimsernes og netværkets indbyggede sikkerhed, eventuel certificering af produkter)

Data anvendt i casen

Data fra sensorer og/eller kameraer kombineret med andre eksisterende trafikdata (transportvaneundersøgelser fra DTU, lokale trafiktællinger (slangetællinger, spoler i vejen, radarer), data fra OTM modellen, data fra Danmarks Statistik).

Fagområder, afdelinger, instanser og virksomheder indblandet i casen

1. Plan-, Vej-, Park-, Natur- og landskabsafdelinger i deltagerkommunerne Skal vurdere hvor det giver mening at opsætte målere 2. Driftafdelinger Varetager vedligeholdelse af parker/byrum/veje/stier og har input til opsætning og brug af data 3. GIS/Data Scientists ansvarlige i kommunen Skal hjælpe med lagring og opsætning af data målere registrerer. 4. IT- og Digitaliseringsafdelingen i kommunen Skal finde plads på servere til modtagelse af data. 5. DPO/sikkerhedskoordinator 6. Lokal ledelse

Nødvendige kompetencer & ressourcer

 • De deltagende kommuner kan selv byde ind med trafik-, byplanlægnings-, GIS- og digitaliseringsmedarbejdere mv.

Projektet har derudover brug for kompetencer til:

 • indkøb af relevant sensor og/eller kamera samt
 • opkobling til netværk og efterfølgende databehandling – herunder strukturering af data og data sikkerhed.

Budget

Risici, barrierer og udfordringer

Der kan være udfordringer i forhold til:

 • Fysisk holdbarhed i byrrum
 • Batterilevetid
 • Datakvalitet

Sammenhænge til andre tiltag & mere dokumentation

Casen er en del af projektet 'Sikker og Anvendt Data': https://www.gate21.dk/sikker-og-anvendt-data/


Til Tabel:

 • Kort beskrivelse af Problemstilling
 • Netværk link
  • Trafiksensorer og/eller kameraer med indbygget billedgenkendelse og mulighed for opsætning af regler og opkobling til netværk. Dertil opsætning af netværk – LoRaWAN eller andet relevant netværk.
  • Kamera-løsninger er foretrukket til intelligente tællinger. Sensorer kan være nødvendige i områder uden strøm – fx parker.
  • Leverandør af løsning

Emneområder

 • Bygninger
 • Vand
 • Luftforurening

Erfaringer, tips & tricks