Trafiktællinger vha kamera og kunstig intelligens

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Trafiktællinger vha kamera og kunstig intelligens
Projektemner Transport og Mobilitet
Tovholder Frederiksberg Kommune
Medvirkende organisationer Grazper Technologies, Frederiksberg Forsyning
Netværk Wi-Fi
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter Kamera med edge computing
Systemer Grafana
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Frederiksberg Kommune har gennemført et forsøg, hvor trafiktællinger foretages ved hjælp af kameraer og hvor data herfra analyseres ved brug af kunstig intelligens og machine learning.
Projektperiode 2019-2020
Kontaktperson Camilla Føns Mortensen
Mere info
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

Formålet med forsøget er at teste om kamerateknologien er en bedre erstatning for trafiktællinger ved hjælp af spoler i vejen og teknologien samtidig bidrage med yderligere informationer om trafikken på Frederiksberg og eksempelvis måle effekten af kommunens tiltag og kampagner.

Der er i forsøget opsat seks kameraer, der er trænet til at tælle billister, cyklister og gående. Kameraerne er placeret i lygtepæle på Smallegade, Falkoner Allé, Allegade, Pile Allé og Roskildevej.

De foreløbige resultater viser en høj præcision i tællingerne og løsningen vil derfor godt kunne fungere som en erstatning for spolerne. Dog skal der indregnes en længere træningsperiode, hvor kameraerne trænes til at genkende trafikanterne/objekterne i den specifikke kontekst. Lys og skygge har blandt andet en stor indvirkning på kameraernes evne til at skelne mellem forskellige typer trafikanter (fx cykler og motorcykler).

Det er interessante, ved projektet er dog, om løsningen samtidig kan bidrage med beriget information, som kommunen normalt indsamler manuelt. Dette er stadig under afprøvning. Kameraerne er pt. ved at blive trænet til at tælle andre elementer i trafikken såsom cyklister med og uden cykelhjelme, antal ladcykler, antal cyklister med/uden lys på i lygtetændingsperioden.

Et større perspektiv ved intelligent overvågning af trafikken er, om kommunen på baggrund af disse data vil kunne regulere trafikken via lyssignaler og digital skiltning for trafikanterne, fx ved beredskabssituationer, vejarbejder eller større begivenheder. Set isoleret ift. trafiktællinger kan kommunen også få værdifuld, billig og sikker information f.eks. om bilernes hastighed, antallet af cyklister med cykelhjelm og lys på - i relation til vores kampagner for sikre skoleveje.

Alle data, der indsamles og analyseres, er 100 % anonyme og indeholder ikke persondata. Teknologien i kameraet analyserer trafikanterne i realtid, og det er altså kun resultaterne af tællingerne, f.eks. antallet af cykler, biler, gående inden for et givet tidsrum, som behandles.

Projektet er gennemført i samarbejde med Grazper Technologies og Frederiksberg Forsyning.

Erfaringer, tips & tricks