Code of Conduct

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning

Denne code of conduct indeholder retningslinjer for god opførsel på iotwiki.dk, så platformen kan fungere bedst muligt. Det forventes, at alle brugere på iotwiki.dk læser og overholder denne code of conduct. Administrationen af iotwiki.dk forbeholder sig rettighederne til løbende at foretage ændringer.

Formålet med iotwiki.dk

Formålet med iotwiki.dk er at skabe en community-baseret platform, hvor kommuner, virksomheder og viden institutioner kan dele viden og erfaringer inden for udvikling og implementering af IoT-løsninger i offentligt regi. Iotwiki.dk skaber værdi ved at samle og dele løsninger, produkter og leverandører indenfor IoT, samt ved at være en platform, hvor personlige erfaringer med IoT løsninger i kommunalt regi kan deles. Ved at bruge hinanden og dele viden på tværs, kan udviklingen af IoT løsninger i kommunerne hjælpes på vej. Det officielle sprog på wikien er dansk, men der kan forekomme indhold på engelsk.

Konstruktiv kritik og dialog skal være baseret på erfaringer eller fakta

En af værdierne ved iotwiki.dk er, at der her er mulighed for at dele erfaringer med implementering af IoT-løsninger, produkter mm. Det forventes, at erfaringer som deles på wikien tager udgangspunkt i konkrete hændelser, fakta eller information stillet til rådighed af leverandøren på det pågældende produkt. Skriv f.eks. ”Vi oplevede, at batteriet løb ud efter 2 måneder, mod det forventede 2 år.” (GODT EKSEMPEL) eller ”den garanterede batterilevetid på 2 år er vurderet ud fra en sendefrekvens på 2 dage. Vi havde brug for en sendefrekvens på 1 time, hvilket gjorde at vi oplevede en væsentligt kortere batterilevetid. Det viste sig altså, at produktet ikke kunne møde vores behov.”(GODT EKSEMPEL), i stedet for ”Batteri levetiden var dårlig på dette produkt.” (DÅRLIGT EKSEMPEL). Der opfordres til at dialoger om produkter, løsninger, projekter mm. holder et konstruktivt formål.

Brugeres ansvar og rettigheder

Iotwiki.dk er community-baseret, hvilket betyder, at alt indhold på siden bliver lagt op og vedligeholdt på eget initiativ af almindelige brugere som dig. Der opfordres derfor til at tilføje og rette fejl eller mangler på wikien sider – også selvom det ikke er en side du selv har oprettet. Det forventes, at indhold som lægges op på iotwiki.dk overholder retningslinjerne som er beskrevet i denne code of conduct. Som vil blive uddybet, omfatter dette bla. at aftaler om tavshedspligt mm. indgået med din arbejdsgiver, GDPR, PSI-lovgivningen, loven om erhvervsfremme mm. (se nedenfor). Vær opmærksom på, at alt som lægges op på iotwiki.dk udgives under Creative Common licensen CC BY. Dvs. at det du lægger op på platformen kan kopieres, tilpasses og anvendes af andre besøgende på siden, dog med betingelsen, at ophavsmanden krediteres for originalen. Med andre ord beholdes ophavsrettighederne, men eneretten til at anvende materialet opgives.

Oprettelse af bruger

For at kunne bidrage eller redigere i wikiens indhold skal du først oprettes som bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke her [link: opret bruger] og følge instruktionsvideoen der. Er du oprettet som bruger, har du mulighed for at oprette nyt indhold og redigere eksisterende indhold. En række brugere har derudover administrator-rettigheder, og kan ændre i wikiens skabeloner, opbygning eller spærre brugerprofiler. Det er muligt at oprette en bruger som privatperson, offentlig- eller privat ansat. Alt efter om du knytter din private eller din arbejdsmail til din bruger, udtaler du dig som enten privatperson eller som repræsentant for din arbejdsplads. Når du opretter en bruger skal du være opmærksom på, at brugere med administratorrettigheder har adgang til den mail adresse du knytter til din profil.

Personlig bruger

Opretter du en bruger tilknyttet din private mail, har du mulighed for at dele personlig viden og egne erfaringer om IoT. Du skal dog være opmærksom på at du udtaler dig som privatperson og derfor har et personligt ansvar for det du lægger op. Har du erfaret den viden du gerne vil dele i kraft af dit arbejde, skal du være opmærksom på at overholde aftaler om tavshedspligt, ophavsrettigheder mm. indgået med din arbejdsgiver.

Kommunal bruger

Er du offentligt ansat, kan du oprette en bruger med tilknyttet arbejdsmail. I dette tilfælde vil du på wikien repræsentere din organisation, og det vil være denne, som står til ansvar for det materiale som lægges op. Det kan derfor være en god ide at snakke med din leder om hvad I som offentlig organisation gerne vil og må dele offentligt på wikien.

Virksomhed bruger

Er du ansat i en privat virksomhed, kan du oprette en bruger tilknyttet din arbejdsmail. I dette tilfælde vil du på wikien repræsentere din virksomhed, og det vil være din virksomhed, som står til ansvar for det materiale som lægges op. Det kan derfor være en god ide at snakke med din leder om hvad I som virksomhed gerne vil og må dele offentligt på wikien. IoT virksomheder opfordres til at dele viden om egne løsninger og produkter, som skaber værdi for andre brugere af wikien. Dog frabedes omfattende reklamering og anbefalinger af egne produkter, da dette ikke er hensigten med wikien.

Sidens opbygning

Konceptet bag iotwiki.dk minder meget om Wikipedia, og er også bygget på den samme software (Semantic Media Wiki). Du vil derfor kunne genkende noget af strukturen fra Wikipedia. Ligesom Wikipedia er iotwiki.dk bygget op omkring en masse sider som sorteres i en række kategorier og underkategorier. Iotwiki.dk er pt. bygget op omkring 3 overordnede kategorier: Projekter, Teknologier og Organisationer, som altid kan tilgås via. Menubaren til højre. I kategorien Projekter finder du en samling af kommunale IoT projekter, hvor du kan finde inspiration, viden og andres erfaringer med IoT. Under kategorien Teknologier finder du en samling af IoT sensorer, gateways, og databehandlingsprogrammer (systemer). Under organisationer kan du finde frem til private og offentlige organisationer som arbejder med IoT og medvirker i projekter. Ligesom i Wikipedia, er det nemt at skabe forbindelse (links) mellem forskellige sider eller deres indhold. Du kan f.eks. knytte en sensor til et projekt, så man kan klikke sig videre fra projekt siden til sensor siden og få mere uddybende information.

Oprettelse af indhold

Når du er oprettet som bruger, kan du oprette nyt indhold på Iotwiki.dk. Dette kan du gøre ved at klikke på [link:Opret indhold] og følge guiden der. Du har også mulighed for at redigere i eksisterende indhold direkte på wikiens enkelte sider – [se her hvordan]. Du er meget velkommen til at kontakte en administrator , hvis du har problemer, eller hvis det indhold du ønsker at lægge op, ikke passer ind i wikiens nuværende struktur.

Før du opretter nyt indhold, skal du som sagt være opmærksom på at materialet overholder code of conduct. Nedenfor er et lille resume:

  1. På iotwiki.dk er det altid muligt at spore, hvilke brugere som har foretaget hvilke ændringer på de forskellige sider. Dette kan ses i fanen ’historik’ for samtlige sider på wikien.
  2. Alt indhold på iotwiki.dk er offentligt tilgængeligt. Dvs. at alle kan læse sidens indhold, selvom de ikke er oprettede som brugere. Det er altså ikke kun oprettede brugere du skal tage hensyn til, når du lægger indhold op på wikien.
  3. Ansatte i private virksomheder, videns institutioner mm. har på lige fod med alle andre mulighed for at oprette brugere og bidrage med indhold. Det er altså ikke kun kommunalt ansatte, som kunne have interesse i siden, og som læser dens indhold.
  4. I tilfælde af, at du opdager indhold, som er i klar modstrid med code of conduct (se nedenfor), opfordres du til selv at informere brugeren der oprindeligt lagde det op og herefter rette indholdet. Du har også mulighed for at melde brud på code of conduct til en administrator.
  5. Når du lægger indhold op, skal desuden være opmærksom på at overholde aftaler om tavshedspligt indgået med din arbejdsgiver, overholdelse af GDPR, PSI-lovgivningen, loven om erhvervsfremme mm. I denne code of conduct er der også kort beskrevet forventninger til at der holdes en god tone, når du f.eks. deler erfaringer med IoT. Det kan du læse mere om nedenfor.

Sikkerhed for IoT-systemer

Iotwiki.dk er offentligt tilgængelig, så vær opmærksom på ikke at lægge oplysninger op, som kan kompromittere sikkerheden og driften af eksisterende IoT-løsninger. Oplysninger om f.eks. placering af sensorer og gateways, passwords eller andre oplysninger kan misbruges til hacking eller sabotage, hvis de falder i de forkerte hænder.

GDPR

Vær opmærksom på, at det er dit personlige ansvar, at det der lægges op, ikke indeholder personfølsomme eller personhenførbar information j.f. 2016/679 (GDPR). Læs mere her.

Ophavsretsloven og PSI-loven

Ønsker du at lægge kodeeksempler, beskrivelser, løsninger, nyhedsartikler mm. op på Iotwiki.dk, bør du undersøge, om der er nogle ophavsrettigheder over materialet. Har en privat virksomhed gjort et stykke arbejde du gerne vil offentliggøre på iotwiki.dk, bør du f.eks. gennemgå den indgående aftale og undersøge, om du har rettighederne til at offentliggøre arbejdet. Læs mere om ophavsretsloven her. I tilfælde af at det materiale du ønsker at offentliggøre på iotwiki.dk er ejet af det offentlige, gælder ’Loven om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer’, også kaldet PSI-lovgivningen. Selvom offentlige informationer allerede er blevet offentliggjort, er det ikke ensbetydende med, at det offentlige har afskrevet sig ophavsrettighederne. Det vil sige, at det altså er muligt at trække materiale tilbage, efter udgivelse. Da alle brugere på iotwiki.dk har mulighed for at redigere wikiens indhold, er det dit ansvar at fjerne information, som du gerne vil trække tilbage.

Administration og drift

Selvom iotwiki.dk er community-baseret og almene brugere opfordres til at vedligeholde indhold, er der tilknyttet en række administrator, som har ansvar for vedligehold og sikkerheden på siden. Du kan henvende dig til en administrator, hvis du f.eks. har problemer med din brugerprofil, misbrug af siden, sikkerhedsproblemer, tekniske fejl eller ønsker om nye funktioner på siden. Hosting og drift foretages frem til sommeren 2020 af Gate 21. Herefter overdrages dette ansvar til Ballerup Kommune. Du kan kontakte en administrator her.

Brud på code of conduct

Upassende opførsel som f.eks. spam, misbrug eller gentagne sletninger af indhold, som ellers overholder code of conduct, kan føre til spærring af brugerprofil og udelukkelse fra wikien. Misbrug af iotwiki.dk kan meldes til en administrator, som herefter kan tage stilling, om brugerprofilen skal spærres.