Bedre cykeloplevelse ved vejarbejde

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Bedre cykeloplevelse ved vejarbejde
Projektemner Transport og Mobilitet
Tovholder Gladsaxe Kommune
Medvirkende organisationer Technolution, Gate 21
Netværk
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter ViSense outdoor
Systemer MobiMaestro, Variable Message Sign (VMS), ViSense
Gateways
Kort Projektbeskrivelse Live information om vejarbejde til cyklister i byen, del af 'Den Regionale Datahub' hos Gate 21.
Projektperiode 1.5. - 15.9.2019
Kontaktperson
Mere info https://denregionaledatahub.dk/temaer/mobilitet/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

Vejarbejde kan være til stor gene for cyklister, og dermed gøre det mere besværligt at tage cyklen til dagens gøremål. I projekt Den Regionale Datahub ønskede man at undersøge, om data kunne bidrage til at fastholde cyklister og også, hvad der skulle til for at gøre cykelforholdene bedre og tryggere under vejarbejde. Projektet tog udgangspunkt i et konkret vejarbejde ved Buddinge Station som følge af anlæg af letbanen. Ønsket var at udstille relevant information til cyklister og fodgængere om forholdene på den intermistiske fællessti, så sikkerheden for cyklister og fodgængere på strækningen kunne optimeres. Information om travlhed på stien blev udstillet via en dynamisk tavle. Den løsning, der er udviklet til projektet, baserer sig på MobiMaestro - et traffic management system. Ved at knytte en række datakilder så som Floating Car Data (fra Here) - både historiske og realtidsdata -data fra rejsekortet om af- og påstigninger på Buddinge Station, data om anlægsarbejdet med data fra det kamera, der blev opsat på fællesstien, gav det projektet mulighed for at udvikle en algoritme, der i realtid kan give information til i dette tilfælde cyklister og fodgængere om mængden af trafik på fællesstien.

Projektet viste, at en teknisk fungerende hotspotter løsning, baseret på forskellige, uafhængige datakilder og specifikke algoritmer er relativt nemt at opsætte.

Anvendt Data

  • Anvende Data
  • Data om vejarbejde
  • Floating Car data
  • Rejsekort data
  • Data om færdsel på cykelsti

Sammenhænge til andre tiltag & mere dokumentation

Projektet er en del af paraplyprojektet 'Den Regionale Datahub': https://denregionaledatahub.dk/temaer/mobilitet/

Erfaringer, tips & tricks

Ved at anvende nye datakilder i kombination med MobiMaestro’s trafik overvågnings- og managementmodel opnås en meget mere skalerbar model, idet man ikke længere er afhængig af fysisk infrastruktur i form af sensorer ved vejsiderne, som er både dyre at installere og vedligeholde. Herudover kan de nye datakilder give mere detaljeret information. Dette giver flere muligheder for et smartere, centraliserede algoritmer, som tillader at flytte ’system intelligence’ som VMS signal kontrol til centraliserede lokaliteter. Projektet har vist, at en brugbar kombination af kommercielle datakilder og data, som allerede er tilgængelig i kommuner og andre offentlige institutioner er nemme at finde og få adgang til. Det er vigtigt at potentielle brugere – i dette tilfælde cyklister – bliver informeret om at eksperimenter som dette og får forklaret hvilke fordele det kan have for dem, for at løsningen bliver rigtig gavnlig. Da der er mange forskellige leverandører i spil i en sådan løsning, er det vigtigt at alle leverandører er informeret om vigtigheden af, at deres service fungerer hele tiden.

Den kameraløsning, der blev benyttet, blev leveret af leverandøren ViSense. Kameraet kan differentiere om det er en fodgænger eller en cyklist. Kamerate blev GDPR godkendt af Gladsaxe Kommune.