Indeklimasensor ERS CO2

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Info
Produktnavn Indeklimasensor ERS CO2
Sensortype
Modelnavn Indeklima Elsys ERS CO2
Producent Elsys
Kort beskrivelse Indeklimasensor med bl.a. temperatur, co2, bevægelse.
Netværk LoRaWAN
Dokumentation https://www.elsys.se/en/ers/
Producentens hjemmeside https://www.elsys.se/en/
Anvendes i projekterne

Brugeroplevelse: Erfaring og konklusion på ERSC02

Ballerup Kommune har testet sensorer i forskellige lokaler hvoraf ERSCO2 indgår i rækken af test-devices. Devicet er i 2020 også testet jævnfør SAnD´s køleskabscase, primært med henblik på temperaturmåling.
Konklusion maj 2020 er:

 • devicet kører stabilt
 • kører langt på batteriet
 • dokumentation(dekodning af hex-data i database) er rigtig god
 • dekodningscript (javascript) af hex-data til anvendelse på netværksserver er tilgængelig
 • kommunikation og assistance med producent er god

Devicet er i den prisdyre ende og bør derfor anvendes på de klassiske indendørscases, hvor der måles på alle parametre som devicet understøtter. Ballerup Kommune har i 2019/2020 testet dem i kommunens køleskabe. Der kan være udfordring med at data kan opsamles af udendørs gateways, da signalstyrken er noget mindre ved data-transfer inde fra køleskab. Derfor har vi suppleret med indendørs gateways (eks. Kerlinks IfemtoCell) i de akutelle bygninger hvor devicet er placeret.

Kommentar fra HTK: HTK har gennem længere tid haft 30-40 Elsys ERSCO2 sensorer opsat på skole. Alle sensorer virker efter hensigten både mht. batteridrift, payload data og generel stabilitet. Det eneste punkt der kan være en udfordring er selve kassens/chassiets lidt skrøbelige plastik, låsemekanisme og beslag som ikke tåler alt for meget fysisk påvirkning. - Dette kan være problematisk i institutioner og skoler.

Tilslutning og konfiguration af device til netværksserver

Guiden her anvender Chirpstack som eksempel, men kan også anvendes på andre platforme. Elsys har lanceret deres egen mobil-app "Sensor Settings"(android & iOS) til konfiguration og opkobling til brugerens netværksserver.
Kræver at brugerens tablet/smartpohone understøtter NFC.

Med appen kan brugeren:

 • aflæse devicets tilslutningsnøgler
 • definere frekvens for upload af data - dvs. hvor ofte skal data transmitteres fra device
 • kalibrere sensor
 • styre den infrarøde sensors følsomhed
 • bestemme OTAA-tilslutning (foretrukket)


Workflow: Konfiguration ved brug af NFC og app til Chirpstack:

 1. aflæs DevEUI på device (står også bagpå)
 2. aktiver OTAA (Under "Sensor Keys"), notér AppKey og skriv("Write") til device
 3. Indtast AppKey på Chirpstack under "Application Server" --> "Keys (OTAA)"
 4. IKKE udfylde "Gen Appliation Key" ud
 5. I Chirpstack - hold øje med fanen "Activation" og at devicet faktisk er aktiveret.

Dekodning af payload på netværksserver - Chirpstack

Dekodnings-scriptet fra Elsys tilføjes under "Device-profiles" ---> "Codec" under "Payload codec".
Husk at tilknytte dit device til denne "Device-profile". Verificér at payload er dekodet og kommer ud i "oversat" format under dit device("LORAWAN FRAMES")


var TYPE_TEMP     = 0x01; //temp 2 bytes -3276.8°C -->3276.7°C
var TYPE_RH      = 0x02; //Humidity 1 byte 0-100%
var TYPE_ACC     = 0x03; //acceleration 3 bytes X,Y,Z -128 --> 127 +/-63=1G
var TYPE_LIGHT    = 0x04; //Light 2 bytes 0-->65535 Lux
var TYPE_MOTION    = 0x05; //No of motion 1 byte 0-255
var TYPE_CO2     = 0x06; //Co2 2 bytes 0-65535 ppm 
var TYPE_VDD     = 0x07; //VDD 2byte 0-65535mV
var TYPE_ANALOG1   = 0x08; //VDD 2byte 0-65535mV
var TYPE_GPS     = 0x09; //3bytes lat 3bytes long binary
var TYPE_PULSE1    = 0x0A; //2bytes relative pulse count
var TYPE_PULSE1_ABS  = 0x0B; //4bytes no 0->0xFFFFFFFF
var TYPE_EXT_TEMP1  = 0x0C; //2bytes -3276.5C-->3276.5C
var TYPE_EXT_DIGITAL = 0x0D; //1bytes value 1 or 0
var TYPE_EXT_DISTANCE = 0x0E; //2bytes distance in mm
var TYPE_ACC_MOTION  = 0x0F; //1byte number of vibration/motion
var TYPE_IR_TEMP   = 0x10; //2bytes internal temp 2bytes external temp -3276.5C-->3276.5C
var TYPE_OCCUPANCY  = 0x11; //1byte data
var TYPE_WATERLEAK  = 0x12; //1byte data 0-255 
var TYPE_GRIDEYE   = 0x13; //65byte temperature data 1byte ref+64byte external temp
var TYPE_PRESSURE   = 0x14; //4byte pressure data (hPa)
var TYPE_SOUND    = 0x15; //2byte sound data (peak/avg)
var TYPE_PULSE2    = 0x16; //2bytes 0-->0xFFFF
var TYPE_PULSE2_ABS  = 0x17; //4bytes no 0->0xFFFFFFFF
var TYPE_ANALOG2   = 0x18; //2bytes voltage in mV
var TYPE_EXT_TEMP2  = 0x19; //2bytes -3276.5C-->3276.5C
var TYPE_EXT_DIGITAL2 = 0x1A; // 1bytes value 1 or 0 
var TYPE_DEBUG    = 0x3D; // 4bytes debug 
function bin16dec(bin) {
  var num=bin&0xFFFF;
  if (0x8000 & num)
    num = - (0x010000 - num);
  return num;
}
function bin8dec(bin) {
  var num=bin&0xFF;
  if (0x80 & num) 
    num = - (0x0100 - num);
  return num;
}
function hexToBytes(hex) {
  for (var bytes = [], c = 0; c < hex.length; c += 2)
    bytes.push(parseInt(hex.substr(c, 2), 16));
  return bytes;
}
function DecodeElsysPayload(data){
  var obj = new Object();
  for(i=0;i<data.length;i++){
    //console.log(data[i]);
    switch(data[i]){
      case TYPE_TEMP: //Temperature
        var temp=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        temp=bin16dec(temp);
        obj.temperature=temp/10;
        i+=2;
      break
      case TYPE_RH: //Humidity
        var rh=(data[i+1]);
        obj.humidity=rh;
        i+=1;
      break
      case TYPE_ACC: //Acceleration
        obj.x=bin8dec(data[i+1]);
        obj.y=bin8dec(data[i+2]);
        obj.z=bin8dec(data[i+3]);
        i+=3;
      break
      case TYPE_LIGHT: //Light
        obj.light=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_MOTION: //Motion sensor(PIR)
        obj.motion=(data[i+1]);
        i+=1;
      break
      case TYPE_CO2: //CO2
        obj.co2=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_VDD: //Battery level
        obj.vdd=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_ANALOG1: //Analog input 1
        obj.analog1=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_GPS: //gps
        obj.lat=(data[i+1]<<16)|(data[i+2]<<8)|(data[i+3]);
        obj.long=(data[i+4]<<16)|(data[i+5]<<8)|(data[i+6]);
        i+=6;
      break
      case TYPE_PULSE1: //Pulse input 1
        obj.pulse1=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_PULSE1_ABS: //Pulse input 1 absolute value
        var pulseAbs=(data[i+1]<<24)|(data[i+2]<<16)|(data[i+3]<<8)|(data[i+4]);
        obj.pulseAbs=pulseAbs;
        i+=4;
      break
      case TYPE_EXT_TEMP1: //External temp
        var temp=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        temp=bin16dec(temp);
        obj.externalTemperature=temp/10;
        i+=2;
      break
      case TYPE_EXT_DIGITAL: //Digital input
        obj.digital=(data[i+1]);
        i+=1;
      break
      case TYPE_EXT_DISTANCE: //Distance sensor input 
        obj.distance=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_ACC_MOTION: //Acc motion
        obj.accMotion=(data[i+1]);
        i+=1;
      break
      case TYPE_IR_TEMP: //IR temperature
        var iTemp=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        iTemp=bin16dec(iTemp);
        var eTemp=(data[i+3]<<8)|(data[i+4]);
        eTemp=bin16dec(eTemp);
        obj.irInternalTemperature=iTemp/10;
        obj.irExternalTemperature=eTemp/10;
        i+=4;
      break
      case TYPE_OCCUPANCY: //Body occupancy
        obj.occupancy=(data[i+1]);
        i+=1;
      break
      case TYPE_WATERLEAK: //Water leak
        obj.waterleak=(data[i+1]);
        i+=1;
      break
      case TYPE_GRIDEYE: //Grideye data
        i+=65;
      break
      case TYPE_PRESSURE: //External Pressure
        var temp=(data[i+1]<<24)|(data[i+2]<<16)|(data[i+3]<<8)|(data[i+4]);
        obj.pressure=temp/1000;
        i+=4;
      break
      case TYPE_SOUND: //Sound
        obj.soundPeak=data[i+1];
        obj.soundAvg=data[i+2];
        i+=2;
      break
      case TYPE_PULSE2: //Pulse 2
        obj.pulse2=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_PULSE2_ABS: //Pulse input 2 absolute value
        obj.pulseAbs2=(data[i+1]<<24)|(data[i+2]<<16)|(data[i+3]<<8)|(data[i+4]);
        i+=4;
      break
      case TYPE_ANALOG2: //Analog input 2
        obj.analog2=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        i+=2;
      break
      case TYPE_EXT_TEMP2: //External temp 2
        var temp=(data[i+1]<<8)|(data[i+2]);
        temp=bin16dec(temp);
        obj.externalTemperature2=temp/10;
        i+=2;
      break
      case TYPE_EXT_DIGITAL2: //Digital input 2 
        obj.digital2=(data[i+1]); 
        i+=1; 
       break
      default: //somthing is wrong with data
        i=data.length;
      break
    }
  }
  return obj;
}

function Decoder(bytes, port) {
 return DecodeElsysPayload(bytes);
}

function Decode(fPort, bytes) {
 return DecodeElsysPayload(bytes);
}

Dekodning af payload i database

Se dokumentation af dekodning

CREATE OR REPLACE VIEW loriot.indeklima_dekodet AS
select "eui",
 round(hex_to_int(substring("data", 3, 4))/10::decimal,1) as temp,
 hex_to_int(substring("data", 9, 2))::int as humidity,
 hex_to_int(substring("data", 13, 4))::int as light,
 hex_to_int(substring("data", 19, 2))::int as motion,
 hex_to_int(substring("data", 23, 4))::int as co2,
 round(hex_to_int(substring("data", 29, 4))/1000::decimal,3) as voltage,
 timezone('Europe/Berlin'::text, to_timestamp((date_part('epoch'::text,ts) / 1000::double precision)::integer::double precision)) AS ts
from loriot.indeklimasensor
where cmd = 'rx' ;(substring(pl, 23, 4))::decimal

Erfaringer, tips & tricks