Intelligent data-anvendelse i smart cities (IDASC)

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Intelligent data-anvendelse i smart cities (IDASC)
Projektemner Bygninger, Energi
Tovholder Gate 21
Medvirkende organisationer Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Kommune, HOFOR
Netværk
Anvendte Datatyper temperaturmålinger, trykmålinger, smart meter data fra fjernvarmemålere, forbrugsmålere
Sensorprodukter
Systemer Fjernvarme netværk
Gateways
Kort Projektbeskrivelse
Projektperiode Sept 2018 - Okt. 2020
Kontaktperson Karolina Huss
Mere info https://www.gate21.dk/intelligent-data-anvendelse-i-smart-cities-idasc/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

I dag justeres fremløbstemperaturen ud fra en kombination af forskellige datakilder. Det kan være vejrprognoser for de kommende timer, kombineret med historiske forbrugsdata eller oplysninger om hvordan vejret plejer at være på den pågældende dag eller time. Det danner baggrund for en justering af fremløbstemperaturen – ofte justeret manuelt, understøttet af software udviklet specielt til formålet. Problemet er blot, at denne software oftest har et eller flere årtier på bagen, og derfor ikke udnytter de nye og mere detaljerede data fuldt ud.

Men udbredelsen af forbrugsmålere, temperatursensorer og andre IoT enheder i forsyningsnettet har også givet et stort men uudnyttet potentiale for at gøre fjernvarmen mere grøn og økonomisk bæredygtig. Hvis mulighederne udnyttes fuldt ud, kan de nye systemer både være med til at gøre fjernvarmen billigere og spare store mængder C02 - og dermed være med til at understøtte kommunernes klimamålsætninger. Det vurderes også, at tilbagebetalingstiden ved at overgå til de mere data-intelligente systemer vil være ganske få år.

IDASC afdækker potentialet

IDASC-projektet har til formål at indsamle og udbrede erfaringer om mulighederne i de selvlærende systemer. IDASC vil som en del af projektet teste forskellige modeller for, hvordan vi kan bruge mere realtidsbaseret data i fjernvarmeværkerne, så ledende medarbejdere, beslutningstagere og politikere involveret i fjernvarmeforsyningen får de bedst mulige forudsætninger for at vurdere potentialet. Herunder både de driftstekniske fordele, de økonomiske besparelser og ikke mindst potentialet for CO2-reduktion. HOFOR er testpartner i projektet, hvor der testes i et isoleret fjernvarmenet som betjener 25 boligblokke. Her vil der udvikles en metode til at anvende afregningsmålere hos fjernvarmekunderne til datadreven temperaturoptimering. Testperioden indledes fra fyringssæsonen 2019.

Erfaringer, tips & tricks