Lighting the path to Musicon

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
Lighting the path to Musicon
Projektemner Andre projekter, Sundhed
Tovholder
Medvirkende organisationer Ørsted, Roskilde, Aalborg Universitet, Schønherr
Netværk
Anvendte Datatyper
Sensorprodukter Laser detectors TIM361-2134101
Systemer Unison Mosaic Light controls
Gateways
Kort Projektbeskrivelse I projektet anvendes bevægelses sensorer og lysdesign til at øge brugen af en parksti. Med det interaktive lysdesign opfordres der til sport, og ophold på stien. En del af Lighting Metropolis.
Projektperiode 2017-2019
Kontaktperson
Mere info https://lightingmetropolis.com/projects post/lighting-the-path-to-musicon/
Referencer til dette projekt

Projektbeskrivelse

rmålet med Musicon Path i byparken nær Roskilde Rådhus er at støtte og stimulere byplanlægning ved at være vært for både kort- såvel som langsigtede begivenheder og nyudvikling af boliger og aktivitet som sport og leg. Stiens belysning har til formål at kombinere funktionelle kriterier for at oplyse en sti, tilpasse nye bybelysnings- og fjernbetjeningssystemer med at være et kunstnerisk og innovativt element i gateways og bevægelser, skabe en positiv identitet til at stimulere sundhed, leve og vækst

Det interaktive lysdesign blev brugt til at forvandle cykelstien til et bølgelandskab, hvor lyset bevægede sig rundt og derefter fadede tilbage til hovedstien. Der er anvendt sensorer, der overvåger cyklistens bevægelse og følger aktiviteten på stien, som dråber vand på de rullende bølger i havet, der tænder lyset i en bølgebevægelse. Med hensyn til tekniske aspekter er det innovative design en speciel opførsel fra censoren til masten med kontrolelementerne, SMS-styringen af programmer fra en mobiltelefon er den nyeste og programmet tilføjet til censorerne, der måler folks aktivitet. For at sikre denne levende labsituation på Demo Lab Musicon Path har vi tilpasset teknologi til belysningsarmaturerne, der måler aktiviteten og brugen af mennesker, som derefter kan analyseres. Resultatet vises, hvis programmeringen er vellykket, eller hvis der er brug for ny programmering. Den fremtidige designudvikling muliggøres fra installation og konstruktion. Derfor er innovation muliggjort for fremtidige forbedringer og tilpasningsevne nøgleord til både dette design og innovation.

Målbare effekter

• Ny viden om lysdesign, få mere erfaring i produktionsprocesser og projekter, samfundsbaseret design. • Udførelse af 1: 1-test af mast og belysningssammensætning på stedet (ikke kun digitale modeller og fabrikstestning af produkter). • Flere borgere engagerer sig i at udvikle designkoncepter (styrke demokrati). • Lokale beboere vil være i stand til at gå stien i gode lysforhold og være aktive udendørs 720 timer mere i vintersæsonen, hvilket forbedrer sundhedsmæssige forhold både psykisk og fysisk.

Brugermønsteranalyse viser følgende målbare resultater af Musicon-stien: • Cyklist før- og posttælling, efterår 2017 og forår 2019, viser en markant stigning i antallet af cyklister på 36,4%. Fodgængertrafikken er også steget markant med 37,8% fra 2017 til 2019, før og efter anlæggelse af stier og belysning. • Evalueringen viser, at de nye installationer har påvirket borgerne til at ændre adfærd og / eller holdning til området. Suppleret med adskillige meget positive kvalitative udsagn er det således rimeligt at antage, at stipendieprojektet havde en positiv effekt på det samlede indtryk af stien. • Den nye belysning har forbedret oplevelsen af sikkerhed og reduceret oplevelsen af ubehag på stedet. • Lyset har forbedret evnen til at se menneskelige ansigtsudtryk. • Lyset opleves både varmere og mere behageligt, og vurderingen er, at lyset på den nye Musicon-sti mere påvirker, hvad det har brug for, og at dette opleves godt. Effekten af ændret belysning har resulteret i en markant højere vurdering af evnen til at se og se stien i sig selv, samt evnen til at orientere sig i omgivelserne uden for belysningen af stien (f.eks. I parken). Der er også en markant positiv effekt af ”hvordan man føler”, når man bevæger sig på den nye Musicon-sti.

Erfaringer, tips & tricks

Erfaringerne er mange små detaljer om, hvordan man vænner sig til Lighting Metropolis-programmet, OPI-partnerskabsmodellen og samarbejder med studerendes processer, der vokser ud til en professionel konstruktion af et bygget landskab og belysning. Forbedringer af vores proces kunne være at mødes oftere i det mindre samarbejde af Musicon-stien kun inden konstruktionen, at få studerendes tegninger til at blive en del af budprocessen og materialet med den største landskabsarkitekt. Entreprenørerne var ikke begejstrede for 1: 1-testen under opførelsen, da der var en forsinkelse med at indsamle oplysningerne i tegningen, de udførte arbejdet på stedet. Dog kræver Lighting Metropolis og en professionel præcession denne type 1: 1-test. Måske en mere grundig involvering fra lysdesignere i konstruktionsplanlægningen og tidsstyringen både forud for og under konstruktionen ville blive tolereret fra entreprenørerne, så de opnår en bedre tidsplan og tidsplanlægning. De studerende / freelancere skulle være mere involverede i at møde entreprenører på “Byggemøder”, de ugentlige konstruktionsmøder, da de ville have været i stand til at koordinere mere af deres arbejde på stedet til andres arbejde. Dog alt i alt tilpassede alle de fleste hovedsageligt byggeri og byggearbejder på en overordnet rettidig måde.