OS2iot

Fra IoTwiki
Skift til: navigering, søgning
OS2iot
Systemtype ,
Version 1
Leverandør OS2
Kort beskrivelse OS2iot er en fællesoffentlig netværksserver der favner alle transmissionstyper og centralisere administrationen af IoT enheder.
Open Source Ja
Dokumentation https://os2iot.readthedocs.io/en/latest/contents.html
Hjemmeside https://os2.eu/produkt/os2iot
Sider, der referer til dette system
Henvisningstekst==Beskrivelse==

OS2iot er en IoT platform og netværksserver, der let kan modtage, berige og viderestille data fra sensorer, uanset hvilken netværksteknologi (LoRa, Sigfox, NB-IoT, WiFi m.fl) der anvendes. Formålet med OS2iot er, at data opsamles ét sted, som kan styrke kommuner (og andres) mulighed for at levere (offentlige) tilbud og services til borgere og virksomheder på en billigere og lettere måde.

OS2iot gør det muligt at opkoble sensorer til platformen, vælge en transmissionsteknologi og et sted for lagring af data (fx DWH og fagsystemer). Data kan også videresendes til den fællesoffentlige platform, OpenDataDK, til udstilling af offentlige data til kommerciel eller anden anvendelse. Derudover, er det muligt at oprette sit eget LoRaWAN netværk i løsningen.

Hvilket behov kan OS2iot dække?
Da OS2iot er udviklet efter en agnostisk tankegang, behøver du ikke længere samle data fra forskellige netværksservere, eller føle dig begrænset til én netværksteknologi. At skulle holde øje med færre systemer og at have en oversigt over alle jeres datakilder samlet et sted, giver jer et bedre overblik og færre systemer at skulle sætte jer ind i.

Med OS2iot kan du:
• Håndtere IoT-enheder på én dataindsamler (netværksserver)

• Få et samlet overblik over IoT-enheder på tværs af netværksteknologier

• Få overblik over data til flere forskellige formål

• Eksportere data til den fællesoffentlige platform, OpenDataDK, til udstilling af offentlige data eller andre steder til lagring af data

• Oprette applikationer, dele gateways og data fra IoT-enheder på tværs af organisationer

• Reducere omkostninger forbundet med anvendelse af flere sensorteknologier

OS2iot skal således minimere risikoen for, at aktører:
• Må håndtere digitale enheder, som sensorer og/eller såkaldte internet-of-things (IoT) teknologi, i flere forskellige platforme.

• Vanskeligt kan opnå overblik over datakilder, som er placeret i flere forskellige digitale systemer,

• Med besvær kan opsamle, kombinere, behandle og dele data mv. på tværs af løsninger og aktører.


Driftsfællesskaber :
Der er på nuværende tidspunkt to driftsfællesskaber hvor kommunerne sammen får hostet hver sin instans af OS2iot. I vest er der GovTech Midt og i øst Fællesskab for Dynamiske By-Data. Fordelen med driftsfællesskaberne er at nedbringe driftsomkostninger, dele viden og erfaringer samt deling af data og infrastruktur på tværs af kommunegrænser, da den fælles instans muliggør deling af data og infrastruktur, som skaber redundans og dækning ind over de omkringliggende kommuner.


Få hjælp til hvordan du anvender løsningen på www.os2iot.os2.eu